Draft History for Saitama Seibu Lions (西武 歴代ドラフト)

Draft History for Saitama Seibu Lions

2020
2019
2018
2017
2016


Saitama Seibu Lions 2020 Draft Review

1st  Kento Watanabe (Infielder)
2nd     Takeru Sasaki (Pitcher)
3rd      Takayoshi Yamamura (Infielder)
4th      Gakuto Wakabayashi (Outfielder)
5th           Ren Ohmagari (Pitcher)
6th           Tysinger Brandon Taiga (Infielder)
7th Yuta Nakamigawa (Outfielder)

fostering
1st           Yuto Akagami (Pitcher)
2nd         Shinya Hasegawa (Outfielder)
3rd Miyamoto Joseph Ken (Outfielder)
4th Taishi Mameda (Pitcher)
5th Yoshinobu Mizukami (Pitcher)


Saitama Seibu Lions 2019 Draft Review

1st  Tetsu Miyagawa
2nd     Shota Hamaya
3rd      Koki Matsuoka
4th      Ryota Kawano
5th           Sena Tsuge
6th           Hiroki Inoue
7th Towa Uema
8th Junichiro Kishi

fostering
1st           Toshihiro Idei


Saitama Seibu Lions 2018 Draft Review

1st  Wataru Matsumoto
2nd     Yutaro Watanabe
3rd      Kakeru Yamanobe
4th      Kaito Awatsu
5th           Shoya Makino
6th           Ryosuke Moriwaki
7th Ryusei Sato

fostering
1st           Aoi Tono
2nd         Jiyu Ohkubo
3rd Daichi Nakaguma


Saitama Seibu Lions 2017 Draft Review

1st  Hiromasa Saito
2nd     Manaya Nishikawa
3rd      Sho Ito
4th      Kaima Taira
5th           Kaito Yoza
6th           Ryusei Tsunashima

fostering
1st           Wataru Takagi
2nd         Masato Saito


Saitama Seibu Lions 2016 Draft Review

1st  Tatsuya Imai
2nd     Shunta Nakatsuka
3rd      Genda Sosuke
4th      Shohei Suzuki
5th           Katsunori Hirai
6th           Ichiro Tamura

fostering
None


 

Copied title and URL