Draft History for Tohoku Rakuten Golden Eagles (楽天 歴代ドラフト)

Draft History for Tohoku Rakuten Golden Eagles

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Click name to see the player’s stats

Tohoku Rakuten Golden Eagles 2020 Draft Review

1st  Takahisa Hayakawa (Pitcher)
2nd      Koichi Takada (Pitcher)
3rd       Masaru Fujii (Pitcher)
4th       Takuma Uchima (Pitcher)
5th           Daiki Irie (Infielder)
6th           Seiryu Uchi (Pitcher)

fostering
1st           Shun Ishida (Pitcher)


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2019 Draft Review

1st  Hiroto Kobukata
2nd      Fumiya Kurokawa
3rd       Taisei Tsurusaki
4th       Atsuki Muto
5th           Yoma Fukumori
6th           Ryota Takinaka
7th  Kei Mizukami

fostering
1st           Yuto Egawa
2nd         Shinri Komine
3rd Maaki Yamazaki
4th Kiyoharu Sawano


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2018 Draft Review

1st  Ryosuke Tatsumi
2nd      Hikaru Ohta
3rd       Shuichiro Hikiji
4th       Hayato Yuge
5th           Tomoki Sato
6th           Yoshiaki Watanabe
7th  Yuya Ogo
8th  Sora Suzuki

fostering
1st           Kotaro Seimiya
2nd         Yoshiki Norimoto


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2017 Draft Review

1st  Hiroki Kondo
2nd      Masaki Iwami
3rd       Tsuyoshi Yamasaki
4th       Yuki Watanabe
5th           Akito Tanaka
6th           Kenji Nishimaki
7th  Kanji Teraoka

fostering
1st           Ryotaro Ide
2nd         Kyoshiro Matsumoto
3rd Kazuki Nakamura


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2016 Draft Review

1st  Shoma Fujihira
2nd      Takahide Ikeda
3rd       Kazuki Tanaka
4th       Shu Sugahara
5th           Kohei Morihara
6th           Keisuke Tsuruta
7th  Hiroki Nomoto
8th  Tsuyoshi Ishihara
9th  Yuhei Takanashi
10th Naoto Nishiguchi

fostering
1st           Kota Chiba
2nd         Yosuke Minami
3rd Takumi Mukaitani
4th Toshiyasu Kimura


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2015 Draft Review

1st  Rui Okoe
2nd      Ryota Yoshimochi
3rd       Eigoro Mogi
4th       Kengo Horiuchi
5th           Ryota Ishibashi
6th           Yuichi Adachi
7th  Itsuki Murabayashi

fostering
1st           Takumi Deguchi
2nd         Hiroki Yamada


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2014 Draft Review

1st  Tomohiro Anraku
2nd      Fumiya Ono
3rd       Masayoshi Fukuda
4th       Luciano Fernando
5th           Takahiro Irino
6th           Masashi Kato
7th  Ryota Ito

fostering
1st           Takumaru Yaoita
2nd         Hiroki Ohsakaya


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2013 Draft Review

1st  Yuki Matsui
2nd      Yasuhito Uchida
3rd       Kodai Hamaya
4th       Yuri Furukawa
5th           Yusuke Nishimiya
6th           Takaaki Yokoyama
7th  Kazutomo Aihara
8th  Susumu Aizawa
9th  Ryuta Konno

fostering
None


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2012 Draft Review

1st  Yudai Mori
2nd      Takahiro Norimoto
3rd       Takahito Ohtsuka
4th       Takahiro Shimotsuma
5th           Hirohito Shimai
6th           Takahiro Kakizawa

fostering
1st           Sho Miyagawa


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2011 Draft Review

1st  Yoshitaka Muto
2nd      Yoshinao Kamata
3rd       Takumi Miyoshi
4th       Takero Okajima
5th           Rintaro Kitagawa
6th           Hiroaki Shimauchi

fostering
1st           Takahiro Jinbo


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2010 Draft Review

1st  Takahiro Shiomi
2nd      Manabu Mima
3rd       Toshihito Abe
4th       Aoi Enomoto
5th           Koki Kanno

fostering
1st           Takahiro Kato
2nd         Kengo Kimura
3rd Hayato Kawaguchi


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2009 Draft Review

1st  Kenji Tomura
2nd      Tetsuro Nishida
3rd       Shota Koseki
4th       Kazuya Takahori
5th           Tomohiro Tsuchiya

fostering
1st           Koji Matsui


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2008 Draft Review

1st  Hiromichi Fujiwara
2nd      Taishi Nakagawa
3rd       Ryohei Isaka
4th       Yusuke Inoue
5th           Yusuke Kusuki
6th           Wataru Karashima

fostering
1st           Jobu Morita


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2007 Draft Review

high school
1st
  Ryuhei Terada
2nd      ——
3rd       Takashi Ishida
4th  Yasunori Kikuchi

university/non-professional team 
1st  Kohei Hasebe
2nd     ——
3rd       Tadashi Ishimine
4th       Ryo Hijirisawa

fostering
1st           Kensuke Uchimura


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2006 Draft Review

high school
1st 
Masahiro Tanaka
2nd      ——
3rd       Hiroaki Yamamoto

university/non-professional team 
DESIRED ——
1st      Satoshi Nagai
2nd     ——
3rd      Motohiro Shima
4th           Fuminori Yokogawa
5th  Naoto Watanabe

fostering
1st           Hisatomo Kanamori
2nd          Masato Nakamura


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2005 Draft Review

high school
1st 
Hiroshi Katayama
2nd      ——
3rd       Ginji Ube
4th       Shintaro Masuda

university/non-professional team 
DESIRED ——
1st       Shingo Matsuzaki
2nd           ——
3rd           Koji Aoyama
4th            Hisashi Kawata
5th  Wataru Nishimura
6th  Hisashi Kitani
7th  Suguru Ino
8th  Daisuke Kusano
9th  Takahiro Yamazaki

fostering
None


Tohoku Rakuten Golden Eagles 2004 Draft Review

DESIRED Yasuhiro Ichiba
DESIRED 
——
1st 
——
2nd      Koki Watanabe
3rd       ——
4th       Hisanori Nishitani
5th           Tatsuya Shiokawa
6th           Shoji Ohhiro
7th  Yosuke Hiraishi